Višina pristopnine

Cenik za šolsko leto 2023/2024

Stopnja programa Bronasta Srebrna Zlata
Osnovna pristopnina 30 EUR 30 EUR 30 EUR
Priporočena pristopnina 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Podporna pristopnina 50 EUR 50 EUR 50 EUR
 1. Navedene cene veljajo za nove udeležence, ki so se Programu MEPI prvič pridružili ali napredujejo na višjo stopnjo Programa od vključno 1. 9. 2023.
 2. Nacionalni urad izda izvajalski organizaciji račun na podlagi števila registriranih posameznikov v spletnem indeksu dosežkov (ORB oz. Online Record Book).
 3. Pristopnina ni vezana na določeno koledarsko leto izvajanja ali določeno izvajalsko organizacijo, temveč je vezana na vpis v ORB (Spletni indeks dosežkov) in izvajanje aktivnosti. Te aktivnosti niso na noben način časovno omejene, saj lahko udeleženci s tem plačilom kadarkoli nadaljujejo in dokončajo MEPI na stopnji, ki je niso dokončali. Za vse udeležence, ki si to želijo, poskrbi Nacionalni urad, in sicer, da program lahko končajo na drugi šoli ali v okviru odprtih MEPI centrov, če slučajno bodoča izbrana šola Programa MEPI ne izvaja.
 4. DDV v cenah ni obračunan, ker Zavod MEPI ni zavezanec za DDV.

Cenik je sprejel Svet Zavoda MEPI na seji 5. julija 2023, uporabljati pa se prične s 1. septembrom 2023.

 

Obrazložitev različnih višin pristopnin

V šolskem letu 2023/2024 znaša priporočena pristopnina za posamezno stopnjo Programa MEPI 40 EUR. Gre za znesek, ki organizaciji omogoča normalno delovanje in izvajanje Programa MEPI, hkrati pa menimo, da ga bo lahko plačala velika večina udeležencev.

Ob rasti stroškov nismo neposredno podražili pristopnine, saj želimo ohranjati dostopnost programa in omogočiti sodelovanje vsem mladim. S tem namenom uvajamo osnovno pristopnino v višini 30 EUR, ki predstavlja pristopnino, ki je v veljavi že od šolskega leta 2018/2019 dalje. Osnovna pristopnina je namenjena tistim, ki zaradi slabše finančne situacije težko plačajo več.

Podporna pristopnina znaša 50 EUR in je namenjena vsem, ki želijo podpreti dvig kakovosti programa, njegov razvoj in širitev ter omogočiti sodelovanje tistim, ki si težko privoščijo plačilo priporočljive višine pristopnine. Z delom sredstev, zbranih s podpornimi pristopninami, bomo vzpostavili MEPI sklad, ki bo namenjen organizacijam, ki se soočajo s kritičnim pomanjkanjem sredstev za izvajanje programa, vključevanju socialno ogroženih mladih ter organizacijam za izvajanje razvojno prebojnih aktivnosti z visoko dodano vrednostjo za program.

Vsi udeleženci imajo ne glede na višino plačane pristopnine enake ugodnosti in pravice, podatek o plačanem znesku posameznika pa je zaupne narave.

 

Za kakšen namen Nacionalni urad MEPI porabi sredstva, zbrana s pristopninami?

 • Neposredna podpora mentorjem in voditeljem odprav, ki na šolah in v mladinskih organizacijah predano izvajajo Program MEPI za mlade (dnevno svetovanje, pomoč pri izvedbi programa, priprava izobraževalnih in podpornih gradiv, izposoja opreme za odprave, mreženje izvajalcev)
 • Spletni indeks dosežkov (»Online Record Book«), portal Vseved (portal za mentorje in voditelje odprav), spletna stran programa ter razvoj in vzdrževanje drugih spletnih storitev in komunikacijskih kanalov
 • Odvod dela pristopnine Mednarodni fundaciji Programa MEPI (»The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation«) v Angliji, s čimer udeleženci postanejo del mednarodne MEPI (DofE) skupnosti, ki združuje več milijonov mladih v 130 državah po vsem svetu
 • Dogodki za MEPI skupnost (slavnostne podelitve priznanj, promocijski dogodki, srečanja mentorjev, voditeljev in drugih prostovoljcev, povezovanje MEPI Alumni)
 • Organizirano delo s prostovoljci Programa MEPI (izobraževanje, povračila stroškov) ter sofinanciranje izobraževanj za izvajalce programa
 • Promocija in širitev programa v Sloveniji ter umeščanje programa v vzgojno-izobraževalni in mladinski sektor
 • Administrativni stroški delovanja programa in organizacije